Goran Štimac: Ptica

010-4

Goran Štimac: Ptica

drvo, visina 70 cm, 2012., 398,00€